top of page

How can we work together?

שיתוף הפעולה של QueenB וחברת Western Digital התחיל לפני שלוש שנים והיא חברת ההייטק הראשונה בה הוקם מוקד פעילות של התכנית ללימודי תכנות לנערות - מוקד דו-לשוני בו לומדות נערות מקלנסוואה, כפר-סבא והוד-השרון.

השנה, לאור ההצלחה הרבה של מוקד הפעילות ושל מספר תכניות מנטורינג משותפות שהפעלנו ביחד עבור סטודנטיות, השקנו את תכנית The Next Coding Queens  הכוללת בתוכה שתי יוזמות עיקריות -

אתגר ה-Tik-Tech: כחלק מקמפיין טיקטוק לכבוד היום הבינלאומי לנערות ונשים במדע וטכנולוגיה, משפיעניות ישתפו בחשבון הטיקטוק שלהן אתגרי תכנות ויזמינו נערות בישראל להשתתף. אנחנו מאמינות שכל אחת יכולה ללמוד לתכנת, ומטרת הקמפיין להגיע לכל נערה בישראל ולהראות לה שתכנות הוא תחום מעניין ויצירתי.

הרחבת האימפקט בחברה הערבית: QueenB היא עמותה דו-לשונית המחברת בין מגזרים שונים דרך שפה חדשה - תכנות. חברת Western Digital פועלת באתרים ברחבי הארץ (כפר-סבא, תפן ועומר) כדי לאפשר תעסוקה שוויונית לכולם. במסגרת שיתוף הפעולה בינינו יפתחו קבוצות נגישות ללימוד תכנות בבתי ספר ובמוקדים קהילתיים בישובים ושכונות ערביות, תתבצע התאמה, הנגשה ויצירה של תכנים ייעודיים בשפה הערבית עבור חניכות וסטודנטיות ותופעל תכנית מנטורינג לסטודנטיות הערביות המתנדבות בעמותה.

bottom of page